Werkwijze

Rouwen doen we allemaal op onze eigen manier en in ons eigen tempo. De begeleiding vraagt dan ook om steun-op-maat. Die wil ik je dan ook graag bieden.

Als rouwtherapeut ga ik met jou door jouw rouwlandschap op zoek naar jouw (nieuw ontstane) zingevingsbronnen. Dit doe ik volgens de narratieve methode. D.w.z. ondersteuning bieden bij het vertellen van je eigen levensverhaal. Ik nodig je uit jouw impactverhaal onder woorden te brengen. We onderzoeken wat die persoon, of datgene wat je verloren bent, voor jou had betekend en wat dit verlies met je heeft gedaan. Belangrijk is je emoties te veruiterlijken en tegelijkertijd te doseren. We zullen hierbij uitvoerig stilstaan en ik zal je erin ondersteunen. We kijken samen hoe je op dit moment met je verlies omgaat. Waar het wringt. En hoe je je eigen draagkracht kunt versterken. Hoe jij je toekomst ziet waarin je je pijn en gemis kunt verweven met je verdere leven. En waarbij je gebruik maakt van nieuw ontdekte zingevingsbronnen.

Wanneer het gaat om de begeleiding van jou als (auditief beperkt) kind, heb ik, met jouw medeweten, ook contact met je ouder(s)/verzorger(s). Op die manier weet ik wie er achter jou staan. Het kan soms nodig zijn dat we het hele begeleidingstraject met je ouder(s)/verzorger(s) samen doen. Op school of op de BSO zal dit in samenwerking gaan met de voor jou vertrouwde personen, zoals de leerkracht of de groepsleiding.

Rouwen is een werkwoord.

Het vraagt tijd en aandacht.


Ik vind het fijn dat jij naar mij komt en ik mijn verhaal mag vertellen in mijn eigen vertrouwde en veilige omgeving. Jij luistert. Je neemt me ook mee naar situaties waaruit ik kracht kan putten. Dit alles doe je in een tempo dat ik aankan.

Annie

58 jaar, weduwe


Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking

Technieken en methoden

Binnen de begeleiding werk ik met verschillende technieken en methoden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitleggen wat verlies en rouw kan betekenen;
  • Jou je levensverhaal laten vertellen met daarbij de impactperiode;
  • Praktische ondersteuning bieden;
  • Jouw genogram in kaart brengen;
  • Contextueel werken (met een taal erbij);*
  • Werken in het hier-en-nu;
  • Onderzoeken doen naar jouw (nieuwe) zingevingsbronnen;
  • Creatieve werkvormen voor (auditief beperkte) kinderen en jongeren;**
  • Schrijftechnieken;
  • En andere technieken/methoden.

* Contextueel werken (met een taal erbij):

Je komt allemaal uit een familiaal netwerk waarin iedereen met iedereen verbonden is. Jouw leven is met andere generaties verbonden. Wanneer ik jouw levensverhaal wil begrijpen, kunnen we kijken naar feiten die jouw bestaan beïnvloeden. Te denken valt aan: ziekte, echtscheiding of dood van een ouder, uithuisplaatsing etc. Deze feiten worden dan niet alleen in jouw generatie onderzocht, maar we kijken ook in de generatie vóór jou. We gaan er namelijk van uit dat feiten uit een vorige generatie ook een zekere consequentie kunnen hebben voor jou.

** Creatieve werkvormen voor (auditief beperkte) kinderen en jongeren:

Voor jou kan het soms moeilijk zijn om je verhaal en/of emoties onder woorden te brengen. Dan kunnen creatieve werkvormen een uitkomst bieden. Zo kunnen we naast het communiceren (met gebaren) ook gebruik maken van diverse visuele middelen. Te denken valt aan pictogrammen, tekeningen, foto’s en andere creatieve werkvormen.