Vormen van verlies en rouw

Er zijn verschillende vormen van verlies en rouw. Het kan gaan om een recent verlies, maar het kan ook gaan om een verlieservaring van langere tijd geleden. Zo’n verlieservaring kan erg ingrijpend zijn en je leven behoorlijk op z’n kop zetten. Dit kan voorkomen bij:

Ziekte of aandoening, afwijking, kwaal en ongemak

Ziekte is de afwezigheid van gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, variërend van onschuldig tot ernstig en levensbedreigend. Er kan daarbij sprake zijn van langdurige of blijvende aandoeningen. Wanneer dat het geval is, kan jij en/of je directe omgeving te maken krijgen met een vorm van verlies en  rouw. De toekomst ziet er anders uit dan je verwacht had.

Overlijden

Het overlijden van een dierbaar persoon is een van de ingrijpendste gebeurtenissen die je als mens kunt meemaken. Rouw ontstaat als reactie hierop. Je moet je leven opnieuw inrichten en het toekomstbeeld krijgt een andere vorm.

Bij een rouwproces kan zich een breed scala aan reacties voordoen. Er kan bij jou bijvoorbeeld sprake zijn van:

 • Lichamelijke reacties: slaapproblemen, verminderde eetlust, spanningshoofdpijn;
 • Emotionele reacties: verdriet, eenzaamheid, angst, schuldgevoel, opluchting;
 • Cognitieve reacties: concentratieverlies, verwardheid, hopeloosheid;
 • Gedragsmatige reacties: gespannenheid, vermijden van personen of situaties.

Een kind met een auditieve beperking

Een kind met een auditieve beperking kan een grote impact hebben op je leven. Soms is het voor jou haast onverteerbaar een kind te hebben met een blijvende beperking. Je toekomstverwachting voor dit kind valt in duigen. Het kan ook zijn dat de aanvaarding voor jou jaren duurt. Dit hoeft niet per se in de doofheid van je kind te zitten, het kan ook zijn dat je verdriet te maken heeft met het moeilijke gedrag van je auditief beperkte kind.

(Auditief beperkte) kinderen en jongeren in rouw

Wanneer je te maken krijgt met verlies en rouw kan je leven op zijn kop komen te staan. Bijvoorbeeld: in je familie overlijdt iemand, je ouders gaan uit elkaar, in je gezin wordt iemand (chronisch) ziek. Ook op school, of bij de BSO, kan je te maken krijgen met verlies en rouw. Een vriendje overlijdt, of je beste vriendinnetje gaat verhuizen. Je wordt geconfronteerd met iets wat ‘vreemd’ en onomkeerbaar is. De situatie en ook jouw leeftijd bepalen hoe je daarop reageert. Het zou kunnen dat het je niet lukt om met het verlies om te gaan. Dit geldt ook voor jou als auditief beperkt kind of jongere. Daarbij komt ook nog eens dat jij opgroeit in een horende wereld. Je mist soms veel van de gesprekken en hebt vaak zelf een beperktere woordenschat waardoor je ook je emoties soms minder goed kenbaar kunt maken. Wanneer er sprake is van verlies en rouw binnen jullie gezin kan het voor je ouders lastig zijn je te ondersteunen. Zij zitten zelf in een rouwproces en weten soms niet hoe ze jou het beste bij kunnen staan.

Echtscheiding (en de gevolgen voor kinderen)

Elke scheiding is verschillend. Je huwelijk kan stuklopen om verschillende redenen. Het kan een opluchting zijn of juist een emotionele teleurstelling. Jij wilde wel verder, maar je partner niet. Bij dat laatste kan er sprake zijn van verdriet en onmacht. Je kunt allerlei klachten krijgen. Er kan sprake zijn van:

 • Ernstige hoofdpijn;
 • Vermoeidheid;
 • Verlies van interesse en plezier;
 • Depressie.

Vaak zijn er kinderen bij betrokken. Bij kinderen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van:

 • Somberheid;
 • Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, gevoel van partij te moeten kiezen;
 • Verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school, verlies van vriendjes, verlies van vertrouwde leerkrachten;
 • Een nieuw leven moeten opbouwen in een stiefgezin.

 Verlies van je baan

Wanneer je je baan (gedeeltelijk) verliest, kan dit een grote impact op je hebben. Wanneer je je totaal identificeert met je werk, kan verlies de grond onder je voeten doen wegslaan en onoverkomelijk lijken. Het is dan een schokkende gebeurtenis die je niet kunt plaatsen. Het raakt je identiteit: wat zegt dit over mij, dat dit mij kan overkomen? Je lichaam kan hierop reageren. Er kunnen dan lichamelijke en/of psychische problemen ontstaan.

Pesten

De negatieve gevolgen van pesten op school of op je werk, werken vaak door tot ver in je verdere leven. Zo kan het zijn dat jij als pestslachtoffer (ook nog op latere leeftijd) klachten krijgt zoals:

 • Angstig zijn;
 • Eenzaamheid;
 • Een lager zelfbeeld;
 • Moeite hebben met het vertrouwen van anderen;
 • Psychische problemen krijgen.

 Stapelverlies

Soms stapelen verschillende verliezen zich op. Dit gebeurt soms al in de kindertijd. Ik vergelijk de nare gebeurtenissen in je leven wel eens met een stapel stenen. Wanneer je hier zorgvuldig mee omgaat, dan blijft de stapel overeind. Maar stop je je verliezen weg, dan gaat de stapel scheef staan. Alle volgende stenen komen steeds schever te liggen, tot het onvermijdelijke gebeurt: de stapel valt om. Het verlies van wat je nu meemaakt, schudt de hele stapel door elkaar. Het wordt je allemaal teveel. Je kunt psychische en/of lichamelijke klachten hebben.

Laat mij je helpen jouw verdriet een plek te geven

Miskraam

Na een miskraam is het normaal dat je heel verdrietig bent en veel huilt. Het is namelijk rouw waar je doorheen moet en dat kenmerkt zich door verdriet en huilen. Er wordt nog heel weinig gepraat over wat een miskraam met je doet. Vaak wordt het door anderen niet gezien als een traumatische ervaring, terwijl het dat wel is. Ook loop je kans op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of zelfs een depressie. Je relatie kan onder spanning komen te staan en mogelijk eindigen in een scheiding.

Ongewenste kinderloosheid

Als je graag kinderen wilt en het maar niet lukt, kan je daarvan onrustig worden. Je ziet in je omgeving familie en/of vrienden met kinderen. Je wordt geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen en hoort dat je geen kinderen kunt krijgen. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen het leven van jou en je partner beïnvloeden. Er kan sprake zijn van: 

 • Verdriet;
 • Machteloosheid;
 • Depressieve gevoelens en gedachten;
 • Spanningen binnen je relatie.