Vergoeding

Als rouwtherapeut ben ik aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Sommige verzekeraars vergoeden onder bepaalde voorwaarden (een deel van) de kosten van de rouwbegeleiding. Het is verstandig contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar en te informeren of psychosociale therapie vanuit alternatieve zorg wordt vergoed. Omdat ik geregistreerd ben bij zowel de NFG als de RBCZ kun je voor vergoedingen ook de volgende sites raadplegen:

https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie

Daarnaast raad ik je dringend aan om je eigen zorgverzekeraar te raadplegen met je polisnummer bij de hand, omdat vergoeding afhankelijk is van je polis. Je kunt daarbij de AGB-codes die noodzakelijk zijn voor vergoeding vermelden:

AGB-code zorgverlener: 90105907
AGB-code praktijk: 90065157

Ik ben als rouwtherapeut ingeschreven bij het RBCZ (register voor klacht- en tuchtrecht, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Omdat ik ook lid ben van de beroepsvereniging NFG voldoe ik tevens aan de eisen die de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan mij stelt.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij jou thuis, op school, binnen de instelling of tijdens een wandeling. Uit ervaring weet ik dat de vertrouwde omgeving vaak het meest veilig is. Daar kun je op verhaal komen.

Duur van het traject

Gemiddeld duurt een traject 8 tot 10 gesprekken. Soms korter of langer. Elk traject is uniek, zoals elk rouwproces uniek en persoonlijk is. Wanneer je na een kennismakingsgesprek besluit verder te gaan, maken we een afspraak voor 5 vervolggesprekken. Tijdens het 5de gesprek evalueren we het traject. We bekijken hoe het is verlopen. We kijken samen naar het vervolg. Naar wat jij nog wil en naar wat nog nodig zou zijn.

Vraag kosteloos een gesprek aan om kennis te maken

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek: 45 minuten. Kosteloos.
  • Individuele begeleiding: per 60 minuten € 85,-
  • Gezinsbegeleiding: per 90 minuten € 115,-
  • Voor instellingen en scholen: per 90 minuten € 135,-

Alle kosten zijn inclusief voorbereidingstijd en administratiekosten. Er zijn geen BTW-kosten aan verbonden.

Reiskosten tussen mijn woonplaats en de locatie van de begeleiding worden in rekening gebracht en bedragen € 0,25 per kilometer.

Ben je verhinderd?

Als verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt gemeld, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de gemaakte afspraak.